อดุล แห่ง ‘ฉลามชล’ ร่วมกับครอบครัว ทำข้าวหมกไกแจก รพ.ชลบุรี