ไค ฮาเวิร์ตซ์ ตัวสำรอง แวร์เนอร์ หลังแห้วทั้ง 2 ทีม