ไทโรน มิงส์ ได้รับการเสนอต่อ สัญญายาวไปจนถึงปี 2024